Atelje
Kohags-
lyckan

Byggnader av Elisabet Hall

Guldgavel

Guldgavel

Byggnader
Solbelyst Källa

Solbelyst Källa

Byggnader
Ljusvinkel

Ljusvinkel

Byggnader
Himmelsberga II

Himmelsberga II

Byggnader
Funchal, Madeira

Funchal, Madeira

Byggnader
Skuggsida

Skuggsida

Byggnader
Källa med gravhäll

Källa med gravhäll

Byggnader
Lador

Lador

Byggnader
Gravhällen och skuggan

Gravhällen och skuggan

Byggnader
Radby

Radby

Byggnader
Södvikslada

Södvikslada

Byggnader
Källagavel

Källagavel

Byggnader
Solbelyst

Solbelyst

Byggnader
Vassladan

Vassladan

Byggnader